İçeriğe geç

Türkiye’de Endüstri Nasıl Bir Gelişim Göstermiştir?

Endüstri Devrimi dünyada yenilikçi hareketin, modern üretiminin ve dönüştürücü gücün temelidir. Dünya ekonomisi Endüstri devrim öncesi toprak, tarım ve insan gücüne dayalıyken buhar makinelerinin üretimi ile ekonomi bir boyut atlamış ve makineleşme ve seri üretime geçmiştir.

Endüstri devrimi sonrası elinde sermayesi olan sermayedarlar daha çok makine alıp makineli seri üretime geçtiler ve kentli iş gücü hızlı bir şekilde artmaya gitti. Bu süreç, hayat tarzlarını, hayat standartlarını, kültürleri de ciddi boyutlarda etkiledi.

Türkiye’de Endüstri Nasıl Bir Gelişim Göstermiştir?

Cumhuriyetin ilanıyla beraber Türkiye’de sanayileşmeye büyük önem verilmiş ve -çağdaş anlamda bir sanayileşme süreci başlamıştır.

*En önemli ve ilk adım İzmir İktisat Kongresi’dir. Bu kongrede ;

  • Fabrika kurmaya yarayacak makinelerin alınmasında büyük engel teşkil eden gümrük vergileri kaldırılmıştır.
  • Endüstride ulaşımın önemine istinaden ulaşımın geliştirilmesi için elzem olan kanunların çıkarılması konuşulmuştur.
  • Teşvik kanunları ile sanayinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.
  • Kredi bankalarının kurulması üzerinde durulmuştur.
  • Alanlarda çalışan işçilerin eğitimleri için gerekli olan kurumların kurulması karara bağlanmıştır.
  • Beş yıllık kalkınma planları hazırlanması kararına varılmıştır.

Endüstriyel yatırımlar ellili yıllara kadar daha çok devlet eliyle yapılmıştır Daha sonra yerli ve yabancı sermayede bir artış gözlenmiştir. Yatırımı desteklemek için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası devlet tarafından kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve beş yıllık planlar bu kurum altında düzenli şekilde kontrol altına alınmıştır.

Endüstrinin Ülkemiz Ekonomisinde Yeri Nasıldır?

Türkiye’de endüstri dallarının büyük bölümü doğal zenginlikler ve tarıma bağlı olarak geliştiğinden ülke ekonomisinde çok önemli bir yerdedir. Çalışan nüfusun büyük bir bölümü endüstri ve buna dayalı sektörde çalışmaktadır. Sanayileşmede, ülkemizin endüstriyel üretim sürecinde içinde bulunduğu durum, güçlü-zayıf yanları, fırsatları ve tehditler göz önüne alınarak stratejiler belirlenmekte ve stratejiler doğrultusunda gelişmeler yaşanmaktadır.

Tarih:Bilim ve Teknoloji

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir